Justyna Krysiak

Wykształcenie pedagogiczne zdobyła w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Pracę dyplomową poświęciła pedagogice wartości w życiu człowieka. Swoją praktykę zawodową ukierunkowała na pracę z pacjentami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera.

Certyfikowana trenerka umiejętności społecznych oraz zastępowania agresji. Prowadzi terapię ręki, zajęcia jogi dla dzieci oraz treningi harmonijnego rozwoju emocjonalnego dziecka. Zajmuje się wsparciem indywidualnym pacjentów (diagnoza pedagogiczna, zajęcia terapeutyczne oraz wspierające rozwój edukacyjny i społeczny) oraz poradnictwem rodzinnym. Wspiera rodziców i opiekunów poprzez sesje grupowe, instruktaże pracy z dzieckiem oraz konsultacje transgresji rozwojowej pacjentów.

Diagnoza pedagogiczna

2 x 45 minut
170 zł
indywidualne

Ma na celu ustalenie, czy w rozwoju funkcji poznawczych dziecka pojawiają się trudności, wskazanie ich przyczyn, wpływu na życie dziecka...

Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

60 minut
70 zł
indywidualne

Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. (szczególnie dotyczy rodziców sześciolatków)....

Poradnictwo rodzinne

60 minut
90 zł
indywidualne

Pomoc w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych, w usprawnieniu poprawnej komunikacji w rodzinie, poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu...

Poradnictwo zawodowe

60 minut
80 zł
indywidualne

Ofertę kierujemy przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, młodzieży i osób mających trudność z określeniem własnych potencjalnych mocnych stron...

Terapia dyskalkulii

60 minut
90 zł
indywidualne

Oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym, lepszego...

Terapia ręki

45 minut
70 zł
indywidualne

Terapia ręki to zajęcia na których skupiamy się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej. Ręka jest narządem ruchu odpowiedzialnym za...

Trening kontroli złości

60 minut
80 zł
indywidualne

W trakcie terapii zidentyfikujesz przyczyny złości, dowiesz się jak rozpoznawać jej zwiastuny. W procesie terapii nauczysz się jak w asertywny...

TUS dla dzieci od 5 do 8 roku życia

60 minut
85 zł
do 5 uczestników

Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w małych grupach. Nie można jednak mówić o nauce...

TUS dla dzieci od 9 do 12 roku życia

60 minut
85 zł
do 5 uczestników

Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w małych grupach. Nie można jednak mówić o nauce...

Zajęcia ogólnorozwojowe

60 minut
90 zł
do 5 uczestników

Dzieci od 2 do 4 roku życia Dzieciom podczas zajęć towarzyszą rodzice Cel zajęć: wspieranie i stymulowanie rozwoju psychomotorycznego, rozwój...

Zajęcia wyrównawcze

60 minut
80 zł
indywidualne

Adresujemy do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie). Skupiają się na uzupełnieniu braków w wiadomościach ogólnych,...