Poradnictwo zawodowe

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 80 zł
Forma zajęć: indywidualne

Ofertę kierujemy przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, młodzieży i osób mających trudność z określeniem własnych potencjalnych mocnych stron i predyspozycji zawodowych, wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, zastanawiającą się nad zmianą dotychczasowego kierunki kształcenia lub zawodu, stających przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego oferujemy:

  • diagnozę predyspozycji zawodowych i mocnych stron
  • konsultacje i pomoc w wyborze drogi edukacyjnej
  • określenie dalszej ścieżki kształcenia i kariery
  • diagnozę własnych zasobów, potencjału poznawczego i osobowościowego w kontekście przydatności do zawodu
  • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjno – Zawodowego