Terapia dyskalkulii

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 90 zł
Forma zajęć: indywidualne

Oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym, lepszego rozumienia pojęć i relacji matematycznych lub wypracowania własnych strategii uczenia się matematyki.