TUS dla dzieci od 9 do 12 roku życia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 85 zł
Forma zajęć: grupowe do 5 uczestników

Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w małych grupach. Nie można jednak mówić o nauce nabywania kompetencji społecznych jeśli osoba którą wspieramy nie zna swoich potrzeb, emocji i uczuć. Dlatego nasze zajęcia przede wszystkim skupiają się na poszerzaniu samoświadomości. Wszystko po to, aby ich uczestnicy w świadomy sposób brali udział w życiu społecznym i wnosili do niego swoją niepowtarzalną energię.

Cel zajęć

  • rozwój samoświadomości
  • rozpoznawanie własnych potrzeb, mocnych i słabych stron, rozpoznawanie własnych uczuć i emocji
  • rozpoznawanie emocji i uczuć innych osób
  • budowanie relacji z uczestnikami grupy
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • rozumienie sytuacji społecznych