Zajęcia wyrównawcze

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 80 zł
Forma zajęć: indywidualne

Adresujemy do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie). Skupiają się na uzupełnieniu braków w wiadomościach ogólnych, stymulacji procesów myślowych, rozwijaniu umiejętności uczenia się i wspieraniu kształtowania nawyku regularnej i higienicznej pracy umysłowej. Liczba zajęć, ich intensywność i metody pracy są dobierane stosownie do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia odbywają się indywidualnie.