Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 70 zł
Forma zajęć: indywidualne

Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. (szczególnie dotyczy rodziców sześciolatków). Według potrzeb i zagadnień z którymi przychodzą rodzice, na spotkanie prosimy zabrać wytwory dziecka: rysunki, próby pisma, inne prace plastyczne, ewentualnie nagrania mowy czy filmy.