Poradnictwo rodzinne

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 90 zł
Forma zajęć: indywidualne

Pomoc w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych, w usprawnieniu poprawnej komunikacji w rodzinie, poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez diagnozowanie problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze.