Zajęcia ogólnorozwojowe

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 90 zł
Forma zajęć: grupowe do 5 uczestników
  • Dzieci od 2 do 4 roku życia
  • Dzieciom podczas zajęć towarzyszą rodzice

Cel zajęć:

  • wspieranie i stymulowanie rozwoju psychomotorycznego,
  • rozwój mowy i komunikacji,
  • budowanie relacji z rodzicem i innymi uczestnikami zajęć.