Diagnoza pedagogiczna

Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut
Koszt zajęć: 170 zł
Forma zajęć: indywidualne

Ma na celu ustalenie, czy w rozwoju funkcji poznawczych dziecka pojawiają się trudności, wskazanie ich przyczyn, wpływu na życie dziecka oraz ocenę możliwości ich skutecznej terapeutyzacji. Pełna diagnoza składa się z obserwacji dziecka podczas pracy i zabawy w gabinecie terapeutycznym, cyklu testów oraz wywiadów z dzieckiem i rodzicami.