TUS dla dzieci od 5 do 8 roku życia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 85 zł
Forma zajęć: grupowe do 5 uczestników

Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w małych grupach. Nie można jednak mówić o nauce nabywania kompetencji społecznych jeśli osoba którą wspieramy nie zna swoich potrzeb, emocji i uczuć. Dlatego nasze zajęcia przede wszystkim skupiają się na poszerzaniu samoświadomości. Wszystko po to, aby ich uczestnicy w świadomy sposób brali udział w życiu społecznym i wnosili do niego swoją niepowtarzalną energię.

Cel zajęć

  • rozwój samoświadomości (własnych potrzeb, emocji i uczuć)
  • nawiązywanie relacji koleżeńskich z innymi uczestnikami zajęć