Tomasz Piasecki

socjoterapeuta w trakcie szkolenia, polonista, bibliotekoznawca

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, lingwista kulturowy, doświadczony nauczyciel akademicki i szkolny. Miłośnik narracyjnej terapii więzi, biblio- i bajkoterapii.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego

45 minut
80 zł
indywidualne

Zajęcia są intensywnym, wielowymiarowym treningiem edukacyjnym skierowanym do uczniów ostatnich klas liceów i techników. Obejmuje on przede wszystkim powtórzenie treści...

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

50 minut
70 zł
indywidualne

Zajęcia są intensywnym, wielowymiarowym treningiem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów klasy 8. Obejmuje on przede wszystkim powtórzenie treści programowych objętych egzaminem,...

Trening umiejętności komunikacyjnych

60 minut
70 zł
indywidualne

Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej chcącej poprawić swoje umiejętności inicjowania i podtrzymywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Szczególny...

Zajęcia socjoterapeutyczne w grupie

60 minut
80-100 zł
do 5 uczestników

Socjoterapia wykorzystuje dobroczynny wpływ relacji z innymi ludźmi na samopoczucie i funkcjonowanie jednostki. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich, którzy doświadczają...

Zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego

50 minut
50-80 zł
indywidualne

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej potrzebującej dodatkowego wsparcia w opanowaniu treści programowych edukacji polonistycznej. Bardzo duży nacisk...