Zajęcia socjoterapeutyczne w grupie

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 80-100 zł
Forma zajęć: grupowe do 5 uczestników

Socjoterapia wykorzystuje dobroczynny wpływ relacji z innymi ludźmi na samopoczucie i funkcjonowanie jednostki. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich, którzy doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu w kontaktach z innymi, których źródłem są np. przeżyte traumy, żałoba, problemy rówieśnicze, rodzinne lub adaptacyjne. Poprzez różnorodne formy pracy gabinetowej i środowiskowej uczestnicy zajęć opanowują sposoby właściwego kształtowania kontaktów z otoczeniem, kreacji i prezentacji siebie wobec swojego środowiska, oceny sytuacji i relacji międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z innymi trudnościami.