Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Czas trwania zajęć: 45 minut
Koszt zajęć: 80 zł
Forma zajęć: indywidualne

Zajęcia są intensywnym, wielowymiarowym treningiem edukacyjnym skierowanym do uczniów ostatnich klas liceów i techników. Obejmuje on przede wszystkim powtórzenie treści programowych objętych egzaminem, pracę z różnymi typami zadań maturalnych w ćwiczeniach modelowych i arkuszowych oraz warsztat tworzenia krótkiej i długiej wypowiedzi pisemnej. Celem zajęć jest minimalizacja stresu maturalnego, wzmocnienie motywacji wewnętrznej ucznia oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne do egzaminu.