Trening umiejętności komunikacyjnych

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 70 zł
Forma zajęć: indywidualne

Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej chcącej poprawić swoje umiejętności inicjowania i podtrzymywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Szczególny nacisk jest położony na zasady etykiety komunikacyjnej, rozwijanie słownictwa i ćwiczenie asertywności komunikacyjnej.