Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 70 zł
Forma zajęć: indywidualne

Zajęcia są intensywnym, wielowymiarowym treningiem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów klasy 8. Obejmuje on przede wszystkim powtórzenie treści programowych objętych egzaminem, pracę z różnymi typami zadań egzaminacyjnych w ćwiczeniach drylowych i arkuszowych oraz warsztat tworzenia krótkiej i długiej wypowiedzi pisemnej. Celem zajęć jest minimalizacja stresu egzaminacyjnego, wzmocnienie motywacji wewnętrznej ucznia oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne do egzaminu.