Marika Pawlaczyk

Absolwentka kierunku Psychologia, spec. Kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu, kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie, kierunku Psychologia Dziecka na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu oraz kursu akademickiego Psychologia twórczości czyli jak odkryć kreatywność w życiu codziennym i pracy? na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Ponadto posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz dysponuje przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Posiada doświadczenie terapeutyczne jako psycholog związane z pracą indywidualną i grupową z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mutyzmem wybiórczym, depresją dziecięca, zaburzeniami integracji sensorycznej, przejawiającymi zachowania agresywnie, nieradzącymi sobie ze swoimi emocjami oraz niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy zdobywała podczas pracy i praktyk zawodowych w formie indywidualnej opieki nad dziećmi, w żłobkach, przedszkolach i szkole integracyjnej.

Stale pogłębia swój warsztat pracy biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących rozwoju i potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz współpracy z rodzicami.

Liczy się dla niej indywidualne podejście do każdego pacjenta i stworzenie „terapii szytej na miarę”. Podczas swojej pracy stara się łączyć różne podejścia, wykazywać się dużą otwartością i kreatywnością tworząc swobodną przestrzeń potrzebną do skutecznej pracy terapeutycznej.

Aktualnie pracuje także jako psycholog w szkole integracyjnej.

Pierwsza konsultacja psychologiczna dziecka / nastolatka / rodzica

50 minut
170 zł
indywidualne

Wstępna ocena poziomu funkcjonowania dziecka / nastolatka oraz zapoznania się z jego trudnościami lub wstępna ocena rodzaju trudności, których doświadcza...

Kolejna konsultacja psychologiczna dziecka / nastolatka / rodzica

50 minut
150 zł
indywidualne

Regularna wizyta dziecka / nastolatka / rodzica w formie indywidualnych spotkań terapeutycznych.

Pierwsza konsultacja dwojga rodziców / rodziny

90 minut
200 zł
indywidualne

Wstępna ocena rodzaju trudności, których doświadczają rodzice lub rodzina.

Kolejna konsultacja dwojga rodziców / rodziny

90 minut
180 zł
indywidualne

Regularna wizyta dwojga rodziców lub rodziny w formie spotkań terapeutycznych.