Kolejna konsultacja dwojga rodziców / rodziny

Czas trwania zajęć: 90 minut
Koszt zajęć: 180 zł
Forma zajęć: indywidualne

Regularna wizyta dwojga rodziców lub rodziny w formie spotkań terapeutycznych.