Pierwsza konsultacja dwojga rodziców / rodziny

Czas trwania zajęć: 90 minut
Koszt zajęć: 200 zł
Forma zajęć: indywidualne

Wstępna ocena rodzaju trudności, których doświadczają rodzice lub rodzina.