Kolejna konsultacja psychologiczna dziecka / nastolatka / rodzica

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 150 zł
Forma zajęć: indywidualne

Regularna wizyta dziecka / nastolatka / rodzica w formie indywidualnych spotkań terapeutycznych.