Pierwsza konsultacja psychologiczna dziecka / nastolatka / rodzica

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 170 zł
Forma zajęć: indywidualne

Wstępna ocena poziomu funkcjonowania dziecka / nastolatka oraz zapoznania się z jego trudnościami lub wstępna ocena rodzaju trudności, których doświadcza rodzic.