Emilia Piskorska

Ukończyła studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną (UJK Kielce). Tegoroczna absolwentka kierunku Muzykoterapia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs trenerski Metody Muzykoterapii Integralnej.

Od 8 lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku 2 – 12 lat. Swoje doświadczenie zdobyła, pracując w szkole integracyjnej oraz przedszkolach i żłobkach we Wrocławiu. Pracuje indywidualnie oraz grupowo, jako instruktor zajęć muzyczno-ruchowych, nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta.

„Prowadzone przeze mnie zajęcia muzykoterapeutyczne wspierają rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi m.in. z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mutyzmem wybiórczym, wadami słuchu, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz przejawiającymi trudności w sferze emocjonalnej.

Prowadzę też ogólnorozwojowe zajęcia muzyczne dostosowane do możliwości i wieku dziecka, podczas których gramy na instrumentach i poznajemy podstawy teorii muzycznej. Dzieci doświadczają też przyjemności płynącej ze słuchania muzyki i relaksacji przy muzyce.

Sama od dziecka gram na pianinie. Dzięki własnym doświadczeniom wiem, jak ważne jest, aby dzieci aktywnie muzykowały oraz przeżywały emocje, pojawiające się podczas gry na instrumentach.

Instrumenty, jakie wykorzystuję na zajęciach to m.in.: pianino, gitara, bębny, grzechotki, misy tybetańskie, dzwonki chromatyczne i diatoniczne, dzwonki koshi, gong, tongue drum, kije deszczowe, kalimba i wiele innych.

Od niedawna dzielę się moją wiedzą i doświadczeniami na facebooku jako Solemis Muzykoterapia. Zapraszam.”

Grupowe zajęcia muzyczne (w tym przygotowanie do egzaminu I stopień szkoły muzycznej)

50 minut
70 zł
do 6 uczestników

Celem zajęć jest: rozwijanie pamięci i koncentracji, gra na instrumentach, rozwój pasji i zainteresowań, poznanie elementów teorii muzycznej, rozwój poczucia...

Grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne

50 minut
70 zł
do 6 uczestników

grupa młodsza (2-4 lata) oraz grupa starsza (5-7 lat) Celem zajęć jest: wzrost umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozpoznawanie i...

Indywidualne zajęcia muzyczne - nauka gry na pianinie

50 minut
100 zł
indywidualne

Celem zajęć jest: rozwijanie pamięci i koncentracji, gra na instrumencie (pianino), rozwój pasji i zainteresowań, poznanie elementów teorii muzycznej, rozwój...

Indywidualne zajęcia muzykoterapeutyczne

50 minut
120 zł
indywidualne

Celem zajęć jest: wzrost umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozpoznawanie i wyrażanie odczuć i emocji, zwiększenie samodzielności, rozwijanie percepcji słuchowej...