Grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 70 zł
Forma zajęć: grupowe do 6 uczestników

grupa młodsza (2-4 lata) oraz grupa starsza (5-7 lat)

Celem zajęć jest:

  • wzrost umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
  • rozpoznawanie i wyrażanie odczuć i emocji,
  • zwiększenie samodzielności,
  • rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
  • zmniejszenie niepokoju i agresji, relaksacja,
  • wzrost świadomości ciała,
  • poprawa koncentracji,
  • wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości.