Trening asertywności

Czas trwania zajęć: 1-6 x 50 minut
Koszt zajęć: 120 zł
Forma zajęć: indywidualne

Asertywność rozumiemy jako zdolność do wyrażania i obrony własnego zdania, emocji i postaw oraz stawiania granic, przy jednoczesnym nienaruszaniu norm społecznych i granic innych osób. Trening polega na wyćwiczeniu zachowań asertywnych.