Poradnictwo psychologiczne

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 120 zł
Forma zajęć: indywidualne

Jest to pomoc dla osób, które mają trudność z radzeniem sobie z zaspokajaniem własnych potrzeb czy różnego rodzaju kryzysami życiowymi. Praca nad zasobami osób, które doświadczają cierpienia.