Pisemna opinia psychologiczna

Koszt zajęć: 110 zł
Forma zajęć: indywidualne

Wydawana na prośbę rodzica, po wcześniejszej konsultacji psychologicznej.