Pierwsza konsultacja psychologiczna rodzica w sprawie dziecka

Czas trwania zajęć: 60 minut
Koszt zajęć: 140 zł
Forma zajęć: indywidualne

Poznanie trudności dziecka oraz jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach na podstawie wywiadu z rodzicem.