Pierwsza konsultacja psychologiczna dziecka

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 130 zł
Forma zajęć: indywidualne

Poznanie trudności dziecka oraz jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach.