Kolejne spotkanie wspierające/pomocowe dla dziecka

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 130 zł
Forma zajęć: indywidualne

Regularne spotkania z dzieckiem.